Branża HR, tak jak i każda inna, nieustannie się zmienia oraz rozwija. Z roku na rok rekruterzy muszą dostosowywać się do nowych realiów, szlifować swoje umiejętności i szukać rozwiązań, które pozwolą im efektywnie działać. Wiele zależy od osobowości oraz zaangażowania takiej osoby. Dlatego warto wiedzieć, jakie cechy powinien mieć naprawdę dobry rekruter, aby historie o nieudanych rekrutacjach nie były z głównym udziałem jego osoby.

Potrafi aktywnie słuchać i budować relację

Jeśli nie lubisz ludzi, rozmowa z nimi stanowi dla Ciebie problem, a komunikacja sama w sobie jest wyzwaniem – bycie rekruterem zdecydowanie nie jest pracą dla Ciebie. Jeśli chcemy być rzeczywiście dobrymi rekruterami, musimy posiadać niezwykle pożądaną umiejętność, jaką jest bycie osobą kontaktową. Kluczem do sukcesu w pracy w branży HR jest zdolność do szybkiej i dobrej relacji z drugim człowiekiem, a co za tym idzie – podtrzymywania jej w czasie. Prowadząc proces rekrutacyjny, wykorzystuj przygotowany scenariusz jako pomoc, a samą rozmowę prowadź w sposób płynny i pełen zainteresowania. Ważne jest, by umieć reagować na bieżąco, zadbać o przyjazną atmosferę, potrafić mówić w ciekawy sposób i zadawać takie pytania, dzięki którym osoba rekrutowana poczuje się ważna. Rekruter powinien umieć stworzyć rolę partnera.

Jednak oprócz mówienia i nawiązywania relacji, bardzo ważna jest także zdolność słuchania. Postaw osobę rekrutowaną w centrum uwagi, wysłuchuj pytań czy odpowiedzi, a także nawiązuj do nich, prowadząc przy tym ciekawy, angażujący dialog. To bardzo ważna cecha, którą powinien posiadać każdy dobry rekruter gotowy do swojej pracy.

Jest osobą ciekawą i otwartą

Każdy rekruter powinien być osobą lubiącą ludzi. To praca, jaka polega na nieustannej styczności z różnymi osobowościami. Aby wykonywać swoje obowiązki z powodzeniem, musimy być osobami, które są otwarte oraz elastyczne. Dopasowywanie się do zmieniających warunków, nie powinno stanowić dla Ciebie żadnego problemu. Niezwykle istotna w pracy rekrutera jest ciekawość. Trzeba wyjść poza ramy otrzymanego CV i spojrzeć na potencjalnego pracownika z innej, szerszej perspektywy. Nie zawsze pierwsze wrażenie czy informacje zawarte w życiorysie mają odbicie w rzeczywistości. Dzięki takiej wrodzonej i rozwijanej ciekawości, a także otwartości, jesteśmy w stanie poprawnie ocenić, czy dana osoba nie skrywa cech, które są pożądane przez pracodawcę.

Umie skuteczne planować i realizować cele

Oprócz cech interpersonalnych, jakimi powinien wykazywać się rekruter dobrze przygotowany do swojej pracy, ważne są także inne kompetencje, które pomagają mu w pracy. To przede wszystkim zdolność skutecznego planowania oraz realizowania postawionych sobie celów. Branża HR wymaga od każdej osoby, która dla niej pracuje, myślenia perspektywicznego, zarządzania czasem, skutecznego realizowania kolejnych kroków. Idealny rekruter jest samodzielny w swoich działaniach, potrafi przewidzieć różne sytuacje, elastycznie dopasować plany do zmieniających się warunków. Jednocześnie wie, że swoją osobą i pracą stanowi wizytówkę dla firmy, którą reprezentuje.