Rekrutacja i selekcja są niezwykle ważnymi działaniami, pozwalającymi na znalezienie odpowiedniego pracownika na konkretne stanowisko. Wszystko rozpoczyna się od określenia potrzeb pracodawcy i opisu danej posady. Potem ważne jest przygotowanie dobrego ogłoszenia i zebranie zgłoszeń. Nie mniej istotne są jednak kolejne etapy, związane z ograniczeniem puli kandydatów, aż do znalezienia tego najlepiej pasującego do firmy. W całym procesie może znacząco pomóc skorzystanie z oferty Jobtoperson.

Spis treści
Czym się różnią te działania?
Jak powinien przebiegać ten proces?
Skorzystaj przy tym z pomocy Jobtoperson
Bezpłatne ogłoszenie
Zakres współpracy

Rekrutacja a selekcja. Czym się różnią te działania?

Różnica pomiędzy rekrutacją a selekcją jest taka, że ta druga jest etapem całego procesu naboru. Jest to bardzo ważne działanie, gdyż od tego zależy czy zatrudniona zostanie osoba o odpowiednich kwalifikacjach i naprawdę właściwa dla konkretnej firmy. Warto pamiętać o tym, że sam proces poszukiwania pracowników musi być poprzedzony stosowną analizą potrzeb kadrowych i wyborem metody rekrutacji. Można to czynić na zewnątrz lub w obrębie przedsiębiorstwa. Pytaniem pozostaje również to czy zajmie się tym sama firma, czy podmiot pośredniczący.

Selekcja etapem procesu rekrutacyjnego

Rekrutacja jest procesem wieloetapowym, a jednym z tych etapów jest właśnie selekcja. Ma ona na celu najpierw masowe, a potem już systematyczne redukowanie liczby kandydatów. Odrzucani są najpierw ci, którzy nie spełniają narzucanych kryteriów, a potem tacy, którzy teoretycznie nadają się na stanowisko, lecz okazuje się, że osoby z innych zgłoszeń posiadają jednak lepsze kwalifikacje lub nastawienie względem pracy w konkretnej firmie. W praktyce długość i stopień skomplikowania selekcji jest uzależniony nie tylko od liczby zgłoszeń, ale i od wymagań stawianych przez pracodawcę. Najczęściej trwa to zatem dłużej w przypadku posad wysokiego szczebla, gdzie narzucanych kryteriów jest zwykle zdecydowanie więcej niż w kontekście szeregowych pracowników.

Rekrutacja do pracy

O co należy najpierw zadbać?

Przede wszystkim należy pamiętać o stosownych działaniach jeszcze przed samym przystąpieniem do naboru. Wszystko rozpoczyna się od analizy potrzeb kadrowych. Czasem potrzeba rodzi się wskutek odejścia czy awansu osoby wcześniej zatrudnionej, ale w niektórych sytuacjach pracodawca tworzy też choćby nowe stanowisko, dostrzegając lukę w zakresie funkcjonowania firmy. Przed startem rekrutacji trzeba również zaplanować taki nabór. Może on przyjmować formę wewnętrzną, z myślą o awansie lub przesunięciu kogoś z obecnego personelu. Częściej pojawia się jednak konieczność poszukiwania na zewnątrz przedsiębiorstwa. Właściciel firmy czy menedżer odpowiedzialny za takie decyzje, musi oszacować, czy rekrutacją zajmie się zespół HR, oddelegowany pracownik wyższego szczebla czy lepiej skorzystać jednak z pomocy pośrednika.

Jak powinna przebiegać rekrutacja i selekcja pracowników?

Rekrutacja i selekcja pracowników na pewno musi być zapoczątkowana poprzez dokładny opis stanowiska, na którym pojawił się wakat. Analizując obowiązki i charakterystykę konkretnej posady, można sformułować wymagania względem kandydatów. Potem pozostaje przygotowanie ogłoszenia i jego publikacja. Na odpowiednio przygotowaną i promowaną ofertę na pewno odpowie wielu zainteresowanych. Część zgłoszeń można zwykle odrzucić ze względu na kwestie formalne czy wyraźne niedopasowanie do stawianych wymagań. Większym wyzwaniem jest ograniczanie kandydatów, którzy wstępnie kwalifikują się na określone stanowisko. Można przy tym wykorzystać różne metody, a do najczęstszych zalicza się rozmowy kwalifikacje lub ewentualnie testy. Po tej fazie pozostaje już jedynie wybór osoby, która wypadła po prostu najlepiej.

Opis stanowiska i przygotowanie ogłoszenia

Pierwszym etapem samego naboru jest analiza opisu stanowiska pracy. Określa się przy tym jaką wiedzę i umiejętności powinien mieć pracownik, a także jak przebiega wykonywanie obowiązków w danej roli. Warto przeanalizować czy od takiej osoby będzie wymagana choćby współpraca z innymi, gdyż wtedy warto uwzględnić również takie informacje w określeniu kryteriów. Podstawą rzetelnej analizy tego typu będzie spisanie wymagań wobec przyszłego pracownika i stworzenie profilu idealnego kandydata, który będzie punktem odniesienia dla przyjmowanych zgłoszeń. Na tej bazie przygotowuje się ogłoszenie i pozostaje jeszcze kwestia tego, gdzie ma zostać opublikowane. Przy naborze wewnętrznych stosuje się zwykle firmowe tablice informacyjne czy rozsyła zbiorowy e-mail. W wariancie zewnętrznym dobrym pomysłem będzie skorzystanie z portali pracy.

Metody selekcji

Po przyjęciu odpowiedzi na ogłoszenie, następuje konieczność zweryfikowania aplikacji pod względem formalnym. W zasadzie jest to już bardzo wstępna faza selekcji. Oczywiście na początku odrzuca się wnioski niekompletne czy wyraźnie nieadekwatne względem wymagań. Pozostają wtedy tylko CV osób pasujących już raczej profilem pod konkretne stanowisko. Wskazana jest wtedy pogłębiona analiza przesłanych dokumentów. Pozwala to na zweryfikowanie kwalifikacji, umiejętności, ale w przypadku listów motywacyjnych i nastawienia kandydata – ten ostatni aspekt jest ważny w kontekście wyboru osoby dopasowanej do kultury organizacyjnej firmy.

Zwykle drugim etapem selekcji są rozmowy kwalifikacyjne, na które zapraszane są osoby, które pomyślnie przeszły pierwszą fazę. Istnieje różne podejście do takich rozmów, ale najczęściej w ich trakcie kandydat ma okazję na rozwinięcie informacji zamieszczonych w dokumentach aplikacyjnych. Alternatywą lub kolejnym punktem są testy, wykonywane zwykle przy ściśle określonych profesjach, które wymagają odpowiednich umiejętności praktycznych. Popularną metodą staje się także tzw. Assessment Center, w ramach którego kandydaci mają zmierzyć się z zadaniami, takimi jak symulacje, studium przypadku czy prezentacje. Rezultaty testów czy ocena przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej decyduje potem o odrzuceniu lub wyborze konkretnej kandydatury i znalezieniu pracownika, który wydaje się być najbardziej odpowiedni na wolne stanowisko.

Rekrutacja i selekcja personelu z Jobtoperson

Rekrutacja i selekcja personelu mogą być znacznie łatwiejsze, jeśli skorzystasz z oferty Jobtoperson. Ogłoszenie zamieścisz u nas za darmo i możesz określić w jakim stopniu rekruterzy mają Ci pomóc. W podstawowym zakresie mogą po prostu przeanalizować dostępną bazę CV i wybrać kandydatów spełniających wymagania. Możesz zdecydować się jednak na wariant z kompletnym procesem rekrutacji, z uwzględnieniem rozmów kwalifikacyjnych.

Dodaj ogłoszenie za darmo

Podczas gdy wiele serwisów ogłoszeniowych wymaga opłaty za umieszczenie tam oferty, na Jobtoperson dodasz zlecenie rekrutacyjne całkowicie za darmo. Najpierw rozważ oczywiście jakie masz potrzeby, czego oczekujesz od kandydata i co możesz zaoferować. W ogłoszeniu poza nazwą stanowiska, kategorią i miejscem pracy, określasz ilu pracowników potrzebujesz i jakie masz wymagania, a mile widziana będzie też informacja o planowanym poziomie wynagrodzenia.

Zdecyduj o zakresie współpracy

Już na etapie dodawania ogłoszenia możesz przekazać rekruterowi jaki zakres pomocy Cię interesuje. Możesz zlecić im kompletny proces rekrutacji, uwzględniający zbieranie i ocenę CV oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych. W efekcie omija Cię tym samym większość etapów i dostajesz kandydatów gotowych do pracy. Jeżeli chcesz jednak samemu zająć się bardziej zaawansowanymi działaniami w ramach selekcji, możesz ograniczyć się do współpracy w zakresie przeglądu przez rekruterów bazy CV i wybraniu kandydatów, którzy spełniają określone na wstępie wymagania.

Proces rekrutacyjny jest bardzo wymagający, a selekcja stanowi jego kluczowy etap. To właśnie wtedy spośród wszelkich zgłoszeń wybiera się te spełniające wymagania, a potem ogranicza się liczbę kandydatów, aż do momentu wyłonienia tego najlepiej dopasowanego pod kątem firmy. Jeżeli chcesz ułatwisz sobie te działania, odciążając się z części obowiązków, skorzystaj z usług Jobtoperson!